Chuyển tới nội dung chính

Mục blog của Xuân Thành Mai

Đến với Viện OFE các nhà khoa học sẽ được gì?

Đến với Viện OFE các nhà khoa học sẽ được gì?

Viện Khoa học Công nghệ Giáo dục nguồn mở tên viết tắt là Viện OFE được quyết định thành lập bởi Hiệp hội những người lao động sáng tạo Việt Nam số 814A/QĐ-TC ngày 14/8/2020 và được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ ngày 17/9/2020 Sổ đăng ký A2280. Được hoạt động trong các lĩnh vực khoa học công nghệ: Công nghệ thông tin, công nghệ chuỗi khối (blockchain), công nghệ giáo dục, ứng dụng và phát triển mã nguồn mở; Các dịch vụ KH&CN: Tư vấn, chuyển giao công nghệ, tổ chức hội thảo khoa học và đào tạo tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn trong các lĩnh vực nghiên cứu nêu trên; Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện nhiệm vụ của Viện.

Với những lĩnh vực khoa học được phép hoạt động trên Viện OFE trân trọng kính mời các nhà khoa học có những công trình khoa học, có những ý tưởng khoa học, có khả năng viết và triển khai được các để tài khoa học trong và ngoài nước cùng tham gia Hội đồng khoa học Viện OFE hoặc trở thành một giảng sư số của một trường đại học số đầu tiên trên thế giới và khi đó các nhà khoa học sẽ nhận được:

  1. Đối với công trình khoa học: Công trình khoa học sẽ được đưa lên hệ thống và được mã hoá bằng blockchain và được gán quyền sở hữu trí tuệ cho công trình và được công bố trên toàn thế giới. Đưa công trình đến với các nhà nghiên cứu hoặc tra cứu dữ liệu trên toàn thế giới và có thể nhận được thu nhập thụ động từ công trình đó.
  2. Đối với các ý tưởng: Ý tưởng sẽ được đưa lên hệ thống và được đưa vào mục ý tưởng để các tổ chức, cá nhân trên toàn thế giới biết về ý tưởng của nhà khoa học, nếu họ xét thấy ý tưởng đó  là phù hợp thì sẽ kết nối để có thể cùng triển khai. Kể cả ý tưởng đưa lên mà không được kết nối thì sau này nếu có công trình nào làm về vấn đề này khi đưa lên hệ thống thì bản quyền ý tưởng vẫn thuộc về nhà khoa học đã đưa lên ý tưởng đầu tiên trên hệ thống.
  3. Nhận các đề tài đặt hàng từ trong và ngoài nước. Hàng loạt đề tài của các tổ chức, cá nhân thậm chí cả tổ chức của chính phủ một số nước đặt hàng các nhà khoa học trên toàn thế giới. Nếu xét thấy có thể viết được, triển khai được... thì nhà khoa học sẽ có cơ hội nhận được đề tài từ nước ngoài. Hàng tuần chúng tôi sẽ có buổi livestream cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu đặt các nhà khoa học viết hoặc triển khai đề tài, chúng tôi sẽ là cầu nối để các bên có thể đến được với nhau cùng nhau nói lên tiếng nói chung.
  4. Kết hợp giữa các nhà khoa học với Viện để triển khai các đề tài chuyển đổi số trong và ngoài nước. Các nhà khoa học triển khai về chuyên môn, còn phần công nghệ Viện sẽ đảm nhiệm để có thể hoàn thành chuyển đổi số, đây là một sự kết hợp giữa chuyên môn và công nghệ giúp cho công cuộc chuyển đổi số trong và ngoài nước được diễn ra nhanh và mạnh hơn.
  5. Trở thành Giảng sư số thế giới. OFE Thái Lan chuẩn bị thành lập một đại học số đầu tiên trên thế giới (OFE Didital University) nhà khoa học đủ khả năng dạy online một môn nào đó trên hệ thống cùng với các giảng viên ở các nước khác trên thế giới.
  6. Hướng dẫn đề tài khoa học cho trường đại học số. Nhà khoa học có thể nhận hướng dẫn cho một sinh viên/học viên cao học/nghiên cứu sinh chuẩn bị tốt nghiệp của trường và được hưởng các quyền lợi của người hướng dẫn.
Với những gì có thể mang lại những kết quả tốt nhất đến với các nhà khoa học, cho Viện OFE cũng như sự phát triển của xã hội chúng tôi mong muốn được sự hợp tác chặt chẽ giữa các nhà khoa học với Viện OFE.

Xin chân thành cám ơn sự hợp tác!.

  • Share

Reviews